Personakt

Hindric Uldric Von Hagedorn

Korpral. Blev ca 49 år.

Född:beräknat 1650 1)
Död:1699-07-28 Odensåker (R), Lilla Rör 1)

Äktenskap med Annika Eriksdotter Palm (1661 - 1719)

Vigsel:1684 2)

Barn:
Barbara Christina Babba Stina Von Hagedorn (1683? - 1772)
Maria Eurosyna Von Hagedorn (1689 - )
Anna Catharina Von Hagedorn (1692 - 1750)
Jacob Conrad Von Hagedorn (1694 - )
Erik Von Hagedorn (1696 - 1731)
Karl Von Hagedorn (1697 - 1698)

Noteringar

Biografi:
Levde i Foxorna, Eggby (R). Levde i Lilla Rör, Odensåker (R). Omtalad somCorporalochBarberare vid Västgöta Regemente Vadsbo kompani. Pingstdagen 1688 omnämnshanförförsta gången i Eggby kyrko bok, han skänkte 1 daler o 28 öre till kyrkan , hankallasdå"Mons" (Monsieur). Hagedon var troligen bosatt på svärfaderns ägor iFoxerna,Skattegården -Mellomgården.År 1691 antas han till förste Corporal vid VadsbokompaniVästgöta kavalleriregemente, dåhan efterträdde Olof OLofsson, korpralskapet varbeläget iForshem men han bodde kvar iEggby. År 1694 blev han förflyttad till andrakopralskapetbeläget i La.Rör Odensåker men hanflyttade istället till Rirssäter i Istrum1695.År 1695kasserades hans värja och han erhöll ny häst. Den 16/12 1697 flyttade hanmedfamiljentill Lilla Rör i Odensåker, där avled han ett och ett halvt år senare. HanefterträddesavKopral Arvid Blom. Död 1699-07-28 i Lilla Rör, Odensåker (R). (Barn IV:12,s)Intressant notis i Valle härads dombok 29/10 1689: Ryttmästaren ZachrisPauliochBarberaren Henrik Ulrik Hagedoun angående Gustaf och GabrielGyllengripChristophersöneratt de ej comparerat för det skadliga och olyckliga skott, somGustafGyllengrip begått påRyttmästaren och ej gjort honom eller barberaren, som läktskadan,den ringaste satisfiction,ehuru han efter Ryttmästaren Per Björnskjölds attest af27/6offererat sig till dess förnöjande.[Roland Fahlgren och Margareta Hasselgren](Anm.Dessasläktforskningsuppgifter har jag tacksamt erhållit från Tage Petrusson)Hindric giftesigmed Annika Eriksdotter Palm, dotter till Befallningsman, Fogden,Trädgårdsmästaren.ErikEriksson Palm och Christina Ingehlsdotter Dufva, ungefär 1683 iEggby. (AnnikaEriksdotterPalm föddes under 1661 och dog den 12 Augusti 1719 i Noleby,Backa,Sunnersberg.)


Källor

1)von Hagedorn
  
2)www.sandberg.se