Personakt Antavla

Kristina Ingehlsdotter Dufva

Blev ca 80 år.

Far:Ingel Dufva

Född:omkring 1640 1)
Död:1720-11-17 Ekeby (R), Prästgården 1)
Begravd:1721-05-18 Eggby (R)

Äktenskap med Erick Eriksson Palm (1630? - 1692?)

Vigsel:1660

Barn:
Annika Eriksdotter Palm (1661 - 1719)
Magnus Gabriel Palm (1665 - 1758)
Maria Catharina Palm (1669 - 1759)
Maria Euforsyne Palm (1674 - 1730)
Gustav Adolf Eriksson Palm (1681 - 1746)
Erik Palm
(- 1716)

Noteringar

Biografi:
Hennes fullständiga namn, Christina Ingelsdotter Dufva, finns angivet isonensdonationsbrev.Då hennes namnteckning "Cristina Ingelsdotter" finns iräkenskapsböckernapå Höjentorpsgård har hon som kvinna haft en framträdande roll påfurstinnans och grevensgård. Hon kanha varit sällskaps- eller hovdam hos MariaEuphrosyna, Magnus Gabriel de laGardies furstligagemål, på Höjentorp. Denna storakungsgård, Höjentorp i Valle härad vardet enda gods somMaria Euphrosyna fick behållaefter den stora reduktionen 1681. Någonmenar att ChristinaDufva växte upp somfosterdotter hos den grevliga familjen de laGardie. Hur som helst stodhon och maken ErikPalm säkert mycket nära den grevligafamiljen, då deras barn MagnusGabriel Palm och MariaEuhrosyna Palm fick namnen efterherrskapet. Död 17 november 1720i Prästgården, Ekby(R).Som Christinas föräldrar är enCarl Siggeson (Rosen) Dufva och Ingeborg (Ingel)Ribbingtänkbara, men även en Elias Dufvaoch Brita Månsdotter är möjliga. NamnetIngelsdotter ärtveksamt, förekommer mest isenkomna släktutredningar. Erik omtalar en"hustru" som blevbegravd, som heter ChristinaIngelsdotter men det är Fataburs - hustrunpå Höjentorp somavses. Död 80 år gammal, hosdottern 1720-11-17 i Ekby (R). (Barn V:24, s)(Anm. Dessa släktforskningsuppgifter harjag tacksamt erhållit från TagePetrusson)Christina gifte sig medBefallningsman,Fogde,Trädgårdsmäst. Erik Eriksson Palmunder1660.(Befallningsman,Fogde,Trädgårdsmäst. Erik Eriksson Palm föddes ungefär 1630iEskilstunaoch dog ungefär 1692.)
Dödbok Ekby 1720:
"Afsomnade i Herranom H. Christina Dufwa, Sahl. Insp.n Erich Palm i tijden K. Maka d: 17 Novemb. sedan Hon tilförne sig mycket gudeligen och wäl beredt Hafwer, och begrofs uti förnämbt folks närwaro d: 18 Maji 1721 af Past: Dro And. Bechio, 80 åhr gl: Hon hafwer lefwat som en gudfruchtig Siäl ägnat och anstått, upfödt sina barn i gudsfruchtan, sampt låtit them informera i wackra konster och Dögder".
Enligt sonen Magnus Gustav Palm donationsbrev:
Den 19 september 1723 blev de jordiska kvarlevorna av Christina Ingelsdotter Dufva transporterad från Ekby till makens vilorum i Eggby kyrka. Graven var utmärkt med tvenne palmträd samt makarnas initialer. Den i Eggby kyrkovägg inmurade stenen bör var en gravtumba från den ursprungliga graven, kanske huvudstenen i en sk gravkista som stod ovan marken eller golvet. Eggby kyrka reparerades 1846 och det var möjligen då som graven förändrades då den var mycket förfallen och medel saknades.


Källor

1)www.sandberg.se