Personakt Antavla

Christian Vogler

Trädgårdsmästare på Läckö. Blev högst 66 år.

Far:George (Jörgen) Vogler (1632 - )

Född:1685 Polen 1)
Död:1751-08-04 Otterstad (R), Kolargården 1)
Begravd:1751-08-11 Otterstad (R) 1)

Äktenskap med Barbara Christina Babba Stina Von Hagedorn (1683? - 1772)

Vigsel:1721

Barn:
Giörgen Kristiansson Vogler (1721 - 1782)
Anna Catharina Vogler (1723 - 1789)
Christina Stina Vogler (1724 - 1799)
Abraham Vogler (1726 - 1777)
Magnus Gustav Vogler (1728 - 1801)
Maria Vogler (1730 - 1810)
Margareta "Greta" Kristiansdotter Vogler (1733 - 1810)

Noteringar

Biografi:
Inflyttad 1721 till Otterstad.
Christopfer (Christian) gifte sig med Barbro Christina "Babba Stina" Hagendorn, dotter till Soldat Hindric Ulric von Hagendorn och Annika Eriksdotter Palm, 1720 i Februari i Otterstad. (Barbro Christina "Babba Stina" Hagendorn föddes under 1683 i Eggeby och dog den 4 December 1772 i Otterstad.) Trädgårdsmästare wid Läckö slottsträdgård. Bodde på Bergh Otterstad.

Inflyttade till Otterstad i början på 1700 talets andra decennium."Efter att det svenskarna intagit Stettin i Vor-Pommern, intogs i sin tur Stargard av Stettins egna trupper (vita regementet) åt svenskarna, för att visa sin lojalitet (1630).

"Kållandshärads dombok berättar om ett slagsmål som utkämpades på hösten1728 mellan trädgårdsmästaren Christian Vogler och gårdsfogden Lars Sundbom. Vogler hade begärt extra handräckning vid utskeppningav frukt och grönsaker, men fick bara tre man.Vogler ilsknade till och efter en inledande ord duell, vari förekom både svordomar och runda ord på tyska, rök Vogler och Sundbom i slagsmål med varandra. Vogler kom i överläge och vannslagsmålet men förlorade i häradsrätten. Död 66 år gammal , 1751-08-04 i Otterstad

Anm.Tveksamt om var Vogler egentligen är född. Tage Pethrusson har kontrollerat i Stargardsstadsarkiv ( 2 mil öster om Stettin i Polen). Omkring 1685 uppträder ingen Vogler i området. Christian kommer till Sverige innan mars 1721 eftersom hans son Jörgen föds december1721.Vigseln med Barbro Christina Hagedorn har vi inga uppgifter om i Otterstads kyrkoböcker (lucka). Möjligen vigdes paret i brudens socken Eggby. Christian dör 4 augusti1751 och säges då vara 66 år. Personligen vill jag ta en sådan åldersuppgift mycket lätt. Prästen hade inte tillgång till födelselängden och kanske inte ens någon flyttningsattest. Christian Vogler kan lika gärna vara 56 eller 76 år när han dör. Kanske var han änkling innan Sverigeresan. När det gäller namnskick kan man märka att första sonen ofta får farfaderns namn, i detta falldå Jörgen eller Georg. Den uppgivna orten Storgard får man väl också ta lätt på. Var det där han kom ifrån vid flyttningen till Sverige eller var det där han var född. Hur stor roll spelar språket vid antagandet att Storgard är det sammasom Stargard? Det finns ca 5 Stargard (Starogard) i nuvarande Polen och Tyskland. Enligt Landsarkivet i Göteborg kan Stargard möjligen vara synonymt med Stuttgart och då ligger alla nedanstående Wuertemberg väl till. Mina tyska vänner Reinhard Pech och Guido Hüpohl tror också att det kan röra sig om Stuttgart. Varför kom ChristianVogler till Kållandsö för över huvud taget kan man fråga sig? Den De la Gardiska äran var över och ett antal privatpersoner hade arrenderat Läckö ladugård fram till 1719 då Carl Gustav Dücker övertog arrendet av både slott och ladugård. Denne Carl GustavDücker hade efter rysk fångenskap 1710 avancerat till generalmajor och chef för Västgöta kavalleriregemente 1711. Efterföljande år blev han generallöjtnant och friherre samt ledde försvaret av Pommern,där han efter Karl XII:s ankomst från Turkiet i november 1714 var dennes närmaste man. Återkom till Sverige 1718 och övertog som sagt var då arrendet avLäckö år 1719. Var vår Christian Vogler med Carl Gustav Dücker till Sverige? Nog kunde hanbehövaenträdgårdsmästare till sitt slott.


Källor

1)www.sandberg.se