Personakt Antavla

Sven Haraldsson

Blev ca 86 år.

Far:Harald Svensson (1590 - 1643)
Mor:Kerstin Håkansdotter (1585? - 1643)

Född:omkring 1610 Pjätteryd (G), Kalv. [1]
Se noteringar:
Död:1696-09-26 Pjätteryd (G), Osnaköp Norrgård. [2]319. Virsen. Swen Haraldzson i N. Osnaköp
Obyt: 26 Septemb: 86 åhr.
 

Barn med Karin Åkesdotter (1607 - 1679)

Barn:
Jöns Svensson (1634 - 1710)
Svenborg Svensdotter (1639 - 1720)
Harald Svensson (1646 - 1720)
Håkan Svensson (1653 - 1720)
Kerstin Svensdotter (- 1670)
Sissela Svensdotter (- 1701)

Äktenskap med Cissla Andersdotter (1615 - 1684)

Vigsel:1680 Pjätteryd (G). [3]

Äktenskap med Märta Sunesdotter (1656? - 1727)

Vigsel:1685-12-27 Pjätteryd (G). [1]Hon från Sjöabro.

Barn:
Karin Svensdotter (1686 - 1758)
Sune Svensson (1688 - )

Noteringar

Noteringar:
Anno 1642 then 4,5,6 och 7 Octobris
Then andra dagen Continüerades medh Lagtingett och samma Nembdemen

Kom för retta Börge i Långaskogh, fulmöndigh på Jon Biörn
ßons wegnar, och Tingskiötte Suen Haraldßon i Kalff, och hans
hustru Karin Åkesdotter een Siettingh aff Norra Osna-
kiöp i Pietterydz Sochn: och derföre Vpburit - 94 Dr godtt,
och Beritta Jöns dotter i Etlöffue godtt möntt - 3 rd:r
Noch Jon Biörnßons hustru Botill Jons dotter een Skedh om fÿra lodh.

Källa: Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 128 / sid 34 (AID: v49322.b128.s34, NAD: SE/GHA/90102)
Anno 1699 dhen 28 Februarij sampt 1:ta, 2:dra, 3:die och 4:de Martij höldtz ordinarie winttertingh med allmogen af Summerbo häradt.
d. 1 Martij Continuerades med Tinget.

Samma dagh präsenterades i Rätten ett med Wittne ra
tificerat Kiöpebreef Dat. Piätterydz Prästegårdh d. 11 Mar-
tij 697. uthgifwet och underskrefwit aff Jöns Swenson
i Kiernähs, Sißela Swensdotter, Sahl. Kierstin Swens-
dotters i Kalff barn, Nembl:n Börta Sißela och
Swenborgh Jonsdottrar, sampt Haraldh Joen-
son i Grimbsböijdh, Cissela i ÿxnähs, Ingeborgh
Joensdotter och Nills Joensson i Kölstorp, så och
Swenborgh, Kierstin Karin och Ingeborgh Swens-
dottrar, dher utj dhe samptel: tillstå sigh aff
sambfäldt Rådh hafwa till kiöph updragit och
försåldt dheras halfwa fädernes och mödernes arfde-
jord utij Norra Oßnakiöp till dheras broder ährl.
och beskedel. dannemannen Harald Swänßon i Oß-
nakiöp emot Richtigh betahlningh för een Summa
till hoopa Räcknat 134 D:r 24 vre Smt, så
att Haraldh Swenson nu mehra genom köp
och dhet arff honom i lijka måtto tillfallet
är ägere blefwen till halfwa skatterättigheten
af heela Norra Oßnakiöps gårdh, undan tagandes
dhen ottingen, hwilken des Sahl. faders Swen Haral-
sons barn med senare giften tillkomma kan,
som kiöpe Instrumentet wijdare Exprimerar
och emedan dhetta kiöp är frijwilligen giordt etc.

Samma dagh Insinuerades i Rätten ett med Witne ra-
tificerat kiöpebreef, Dat: Piettterydz Prästegård d. 11
Martij 1697, uthgifwet af Jöns Swenson i Kier-
nähs, Sißela Swensdotter i Kalf Sahl. Kierstin
Swensdotters i Kalff barn, Nemb:n Börta, Sißela
och Swenborgh Jonsdottrar, Haraldh Joenson i Grimbs-
böijd, Sißela i Yxnäs, Ingeborgh Joensdotter
och Nills Jonßon i Köhlstorp, så och Swenborgh,
Kierstin, Karin och Ingeborgh Swensdottrar, dher utij
dhe samptel. Vndwijsa och bekänna sigh af sambfäldt
Rådh och berådde modh, hafwa till sin broder ährligt och
beskedeliga dannemannen Håkan Swenson i Oßnakiöp
försåldt och uplåtit dheras hafwande så fädernes som modernes
arfdejord i Norra Oßnakiöp gårdh emot richtigt erhållen
betahlningh bestående af en Summa till 134 D:r 24
öre Smt så att Håkan Swenson nu mehra genom kiöp
och det Arff honom i lijka måtto tillfallit är ägare blef-
wen till halfwa Oßnakiöps gårdh, undertagandes
dhen ottingen som des Sahl. faders Swen Haralds-
sons barn af senare kullar äro arftagande till,
som kiöpebrefwet wijdare utwijsar, och emedan
samma kiöp etc.
Källa: Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:42 (1699-1700) Bild 610 / sid 115 (AID: v206284.b610.s115, NAD: SE/GHA/90102)

(Harald Jönsson i Barset är gift med Karin Sunesdotter enligt Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 4890 / sid 397 (AID: v206282.b4890.s397, NAD: SE/GHA/90102))


Källor:
1) Pjätteryd C:1 (1677-1737) Bild 159 / sid 317 (AID: v30315.b159.s317, NAD: SE/VALA/00297)
2) KGFs Databas


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1610? Födelse omkring 1610 Pjätteryd (G), Kalv [1]
1615 Makan Cissla Andersdotter föds 1615 Pjätteryd (G) [3]
1628? Brodern Nils Haraldsson föds omkring 1628-08-22 Pjätteryd (G) [4]
1634 Sonen Jöns Svensson föds 1634 Pjätteryd (G) [3]
1639 Dottern Svenborg Svensdotter föds 1639 Pjätteryd (G) [3]
1643 Fadern Harald Svensson dör 1643 Pjätteryd (G), Klöxhult [5]
1643 Modern Kerstin Håkansdotter dör 1643 Pjätteryd (G) [6]
1646 Sonen Harald Svensson föds 1646 Pjätteryd (G) [3]
1653 Sonen Håkan Svensson föds 1653 Pjätteryd (G) [3]
1656? Makan Märta Sunesdotter föds omkring 1656 Pjätteryd (G) [1]
1670 Dottern Kerstin Svensdotter dör 1670 Pjätteryd (G) [3]
1679 Partnern Karin Åkesdotter dör 1679-06-07 Pjätteryd (G), Osnaköp [6]
1680 Vigsel Cissla Andersdotter 1680 Pjätteryd (G) [3]
1684 Makan Cissla Andersdotter dör 1684 Pjätteryd (G) [3]
1685 Vigsel Märta Sunesdotter 1685-12-27 Pjätteryd (G) [1]
1686 Dottern Karin Svensdotter föds 1686-12-20 Pjätteryd (G), Osnaköp Norrgård [7]
1688 Sonen Sune Svensson föds 1688-09-28 Pjätteryd (G), Osnaköp Norrgård [8]
1694 Brodern Nils Haraldsson dör 1694-11-03 Pjätteryd (G), Klöxhult Södergård [4]
1696 Död 1696-09-26 Pjätteryd (G), Osnaköp Norrgård [2]

Källor

[1]http://brandt.slektforskning.se/Karin+Svensdotter-3e8cbfa7
  
[2]Pjätteryd C:1 sid 317
  
[3]Disbyte
  
[4]http://brandt.slektforskning.se/Nils+Haraldsson-7f348fef
  
[5]http://brandt.slektforskning.se/Harald+Svensson-2fbda840
  
[6]MyHeritage
  
[7]Pjätteryd C:1 sid 215
  
[8]Pjätteryd C:1 sid 217